Linnea har autism, men det är det inte alla som förstår. Linnea har fått mycket hjälp med att kommunicera , men det autistiska tankesättet finns alltid kvar. Linneas mamma Erika Myhrberg…

Facebook Comments

Autism Chat